Vinh danh TOP SALE xuất sắc tháng 04/2021

Vinh danh TOP SALE xuất sắc tháng 04/2021

" Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Khách hàng luôn cần đến

Cập bến ngay gần bên."

Với những nỗ lực không ngừng thì 15 chiến binh Sapo đã xuất sắc lọt Top tháng 4 này.

Thay mặt công ty, xin vinh danh và chúc mừng các bạn!!! 

TOP 10 SALE XUẤT SẮC THÁNG 04/2021.

TOP 1. MS. LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG - POS 12 HCM.

 

TOP 2. MS. LÊ NGUYỄN DẠ UYÊN - POS 11 HCM .

 

TOP 3. MS. PHẠM THỊ DƯƠNG - KD TỈNH LÂM ĐỒNG.

 

TOP 4. MS. PHẠM THỊ THÚY DÂN - POS 1 HCM.

 

TOP 5. MS. ĐOÀN THỊ XUÂN LAN - POS 2 HCM.

 

TOP 6. MS. NGUYỄN THỊ HUYỀN - KD TỈNH NGHỆ AN.


TOP 7. MR. PHẠM ĐỨC DƯƠNG - POS 5 HN.

 

TOP 8. MS. NGUYỄN THỊ HÀ - KD TỈNH BẮC NINH.

 

TOP 9. MS. TRỊNH THỊ THOA - GO 1 HN.

 

TOP 10. MR. MAI TRỌNG THĂNG - WEB 1 HCM.

 

TOP 11. MS. NGUYỄN THỊ THANH HẰNG - POS 3 HN.

 

TOP 12. MR. NGUYỄN THẾ CHIẾN - POS 5 HN.

 

TOP 13. MR. PHÙNG ĐỨC QUANG - POS 2 HCM.

 

TOP 14. MS. NGUYỄN THỊ MINH TRANG - GO 2 HN.

 

TOP 15. MR. NGUYỄN NGỌC TÀI - GO 2 HCM.

 

Tháng 5 đã bắt đầu dù nỗi lo dịch bệnh đang trực chờ nhưng các Sapoer hãy vững lòng, tiếp tục bùng nổ để đạt mục tiêu tháng nha!!!

Chúc toàn 15 chiến binh nói riêng và toàn thể khối Kinh Doanh nói chung sức khỏe - nỗ lực - kiên định và bứt phá.