Bạn hiểu gì về Sapo???

Hãy cùng thử sức xem bạn hiểu về Sapo bao nhiêu % nha!!!

Vinh danh chiến binh xuất sắc T6.2021 và Tập thể xuất sắc quý II/2021

Tháng 6 kết thúc cũng đánh dấu cho sự đi qua của quý II năm 2021. 3 tháng vừa qua là 3 tháng vô cùng khó khăn với Người Sapo trên toàn quốc nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Nhưng với ý chí kiên cường và...

Sự trung thực trong kinh doanh

Nói dối có thể giúp bạn đạt được lợi ích, nhưng nó không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào! Trong công việc, mỗi hợp đồng được ký kết thì chúng ta đã nhận được 1 niềm tin từ khách hàng. Và...

Vinh danh chiến binh xuất sắc T5.2021

Tháng 5 là tháng khó khăn với chúng ta. Bệnh dịch, cửa hàng đóng cửa, hạn chế kinh doanh, nhiều Văn phòng Sapo phải làm việc online,.... Nhưng với ý chí chiến binh, Người Sapo không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Và kết quả chúng ta...

Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

Sapo là công ty Công nghệ được thành lập ngày 20/08/2008. Với khả năng và hướng đi rõ ràng, Sapo nhanh chóng khẳng định được vị trí hàng đầu trong việc xây dựng nền tảng công nghệ hỗ trợ lĩnh vực bán lẻ và TMĐT. Tính đến tháng 12/2020,...