Vinh danh TOP SALE xuất sắc tháng 03/2021

Vinh danh TOP SALE xuất sắc tháng 03/2021

Đừng đi qua post này mà không thả 1 tim và dành 1 lời chúc đến 15 gương mặt sáng giá nhất của khối Kinh Doanh trong tháng 3 vừa qua.
Tháng cuối cùng của quý I đã cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của nhiều phòng kinh doanh từ Bắc vô Nam.
Thay mặt công ty, xin vinh danh và chúc mừng 15 chiến binh sale Sapo xuất sắc nhất tháng 3.2021

TOP 10 SALE XUẤT SẮC THÁNG 03/2021.

TOP 1. MS. LÊ NGUYỄN DẠ UYÊN - POS 11 HCM.

 

TOP 2. MS. PHẠM THỊ DƯƠNG - KD TỈNH LÂM ĐỒNG.

 

TOP 3. MS. ĐOÀN THỊ XUÂN LAN - POS 2 HCM.

 

TOP 4. MR. LÊ VĂN DIỆP - WEB 1 HN.

 

TOP 5. MR. HOÀNG VĂN HƯNG - WEB 1 HN.

 

TOP 6. MS. NGUYỄN NGỌC ANH - WEB 1 HN.


TOP 7. MS. LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG - POS 12 HCM.

 

TOP 8. MR. PHẠM ĐỨC DƯƠNG - POS 5 HN.

 

TOP 9. MS. NGUYỄN THỊ HÀ - BẮC NINH.

 

TOP 10. MR. NGUYỄN THẾ CHIẾN - POS 5 HN.

 

TOP 11. MS. NGUYỄN THỊ THANH HẰNG - POS 3 HN.

 

TOP 12. MR. LÊ ĐÌNH XOAN - POS 4 HN.

 

TOP 13. MS. NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ - WEB 1 HCM.

 

TOP 14. MS. NGUYỄN THỊ NINH - WEB 3 HN.

 

TOP 15. MS. TRỊNH THỊ THOA - GO 1 HN.

 

háng 4 đã bắt đầu. Những điểm sáng của khối Kinh Doanh trong tháng 3 là điềm lành báo hiệu sự bùng nổ mãnh liệt hơn của các chiến binh kinh doanh trong tháng 4 và nhiều tháng sau nữa.

Chúc toàn 15 chiến binh nói riêng và toàn thể khối Kinh Doanh nói chung sức khỏe - nỗ lực - kiên định và bứt phá.