Vinh danh TOP SALE xuất sắc tháng 02/2021

Vinh danh TOP SALE xuất sắc tháng 02/2021

Tháng thứ 2 của năm 2021 đã trôi qua, quá nhanh và quá nguy hiểm đúng không cả nhà.
Cứ mỗi tháng trôi qua chúng ta sẽ tìm ra được những gương mặt Sapoer xuất sắc nhất tháng của khối Kinh Doanh nói riêng và toàn Sapo nói chung.
Tháng 2 vừa qua, 14 chiến binh sale xuất sắc nhất đã lọt TOP.
Thay mặt khối tăng trưởng, bộ phận kế toán. Xin được vinh danh và chúc mừng 14 chiến binh sale xuất sắc nhất toàn Sapo tháng 02/2021

TOP 10 SALE XUẤT SẮC THÁNG 01/2021.

TOP 1. MS. LÊ NGUYỄN DẠ UYÊN - POS 11 HCM.

 

TOP 2. MS. PHẠM THỊ DƯƠNG - KD TỈNH LÂM ĐỒNG.

 

TOP 3. MS. PHẠM THỊ THÙY LINH - WEB 4 HN.

 

TOP 4. MS. TRẦN THỊ HỒNG THOAI - WEB 2 HCM.

 

TOP 5. MR. MAI TRỌNG THĂNG - WEB 1 HCM.

 

TOP 6. MS. ĐOÀN THỊ XUÂN LAN - POS 2 HCM.


TOP 7. MR. NGUYỄN ĐỨC THỊNH - WEB 4 HN.

 

TOP 8. MR. PHẠM ĐỨC DƯƠNG - POS 5 HN.

 

TOP 9. MR. DƯƠNG KẾ VIỆT ANH - GO 8 HN.

 

TOP 10. MS. NGUYỄN THỊ NINH - WEB 3 HN.

 

TOP 11. MS. NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ - WEB 1 HCM.

 

TOP 12. MS. NGUYỄN THỊ LAN - WEB 1 HCM.

 

TOP 13. MR. NGUYỄN THIỆN BẢO - WEB 2 HN.

 

TOP 12. MR. PHÙNG ĐỨC QUANG - POS 2 HCM.

Tháng 03 đã bắt đầu, có nghĩa là chúng ta chỉ còn 1 tháng để kết thúc quý I rực rỡ nhất. Hãy cùng nhau nỗ lực và cố gắng nha.
Chúc toàn thể Sapoer khối kinh doanh sẽ có 1 tháng THẬT THẬT bứt phá và đạt được kết quả vượt trội.