Vinh danh Top Sale Tháng 3/2020

Vinh danh Top Sale Tháng 3/2020

Sapo luôn ghi nhận và khen thưởng những cố gắng, nỗ lực hết mình của các Sapoers, Tháng 3 vừa qua đã có những gương mặt xuất sắc với những thành tích đáng nể trong Top sale Tháng 3. Chúng ta cùng nhau chúc mừng và vinh danh các bạn:

TOP SALE SAPO:

1. Lê Đình Xoan - Phòng POS 4 HN

2. Dương Kế Việt Anh - Phòng GO 4 HN

3. Hà Thị Nga - Phòng WEB 3 HN

TOP SALE PHẦN CỨNG:

1. Lê Nguyễn Dạ Uyên - Phòng POS 3 HCM

2. Đoàn Thị Xuân Lan - Phòng POS 1 HCM

3. Nguyễn Huỳnh Ý Thư - Phòng POS 1 HCM

TOP SALE TỈNH:

1. Đinh Bá Thọ - KD Lâm Đồng

2. Lê Thị Hằng - KD Đà Nẵng

3. Vũ Văn Cường - KD Ninh Bình

 

Một lần nữa xin chúc mừng các Sapoers!  Cảm ơn sự cố gắng hết mình của các bạn. Chúc cho các bạn giữ vững phong độ và chúc cho toàn thể Sapoers nổ lực mà thành công với mục tiêu của tháng nhé!