Vinh danh TOP SALE tháng 10/2020

Vinh danh TOP SALE tháng 10/2020

Loa loa loa loa.......!

Tháng 10 đã trôi qua. Tất cả các chiến binh của đội quân tiên phong nhà Sapo đã vô cùng nỗ lực. Nhưng vị trí trên bảng vàng thì không dành cho tất cả.

Thay mặt BP kế toán-Tăng Trưởng, mình xin công bố danh sách top sales tháng 10.2020 - 25 chiến binh xuất sắc nhất của tháng:

- Top 10 sales xuất sắc Hà Nội-Hồ Chí Minh;

- Top sales tỉnh;

- Top phần cứng.

Xin chúc mừng các bạn có trong danh sách bên dưới. Chúc các bạn tiếp tục giữ lửa và bứt phá trong nhiều tháng tiếp theo.

TOP 10 SALE XUẤT SẮC THÁNG 10/2020.

TOP 1. MR. LÊ ĐÌNH XOAN - POS 4 HN.

 

TOP 2. MS. LÊ NGUYỄN DẠ UYÊN - POS 3 HCM.

 

TOP 3. MS. LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG - POS 2 HCM.

TOP 4. MS. NGUYỄN THỊ MỸ - GO 3 HN.

 

TOP 5. MS. ĐOÀN THỊ  XUÂN LAN - POS 1 HCM.

 

TOP 6. MS. HỒ LÊ MINH NHỰT- POS 1 HCM.

 

TOP 7. MS. PHẠM THỊ THÚY DÂN - POS 1 HCM.

 

TOP 8. MR.PHẠM ĐỨC DƯƠNG - POS 5 HN.

 

TOP 9. MR. LẠI HỢP CẢNH - POS 3 HN.

 

TOP 10. MR. PHẠM VĂN DUY - POS 1 HCM.

 

 

-----------------------------------------------------

TOP SALE TỈNH THÁNG 10/2020

 

TOP 1. MR. LÊ VĂN ĐỨC - KD TỈNH THÁI NGUYÊN.

 

 

TOP 2. MR. ĐINH BÁ THỌ - KD TỈNH LÂM ĐỒNG.

 

TOP 3. MR. ĐỖ HOÀNG PHONG - KD TỈNH QUẢNG NINH.

 

TOP 4. MS. NGUYỄN THỊ HÀ - KD TỈNH BẮC NINH.

TOP 5. MR. NGUYỄN QUỐC ANH - KD TỈNH QUẢNG NINH.

 

TOP 6. MR. CAO XUÂN TÙNG - KD TỈNH THÁI NGUYÊN.

 

TOP 7. MR. VŨ SỸ THÁI - KD TỈNH HẢI PHÒNG.

 

TOP 8.  MS. NGUYỄN THỊ HUYỀN - KD TỈNH NGHỆ AN.

 

TOP 9. MR. PHẠM ĐỨC TRÍ - KD TỈNH ĐỒNG NAI.


TOP 10. PHÙNG THIỆN TÀI - KD TỈNH ĐỒNG NAI

 

-----------------------------------------------------

TOP PHẦN CỨNG THÁNG 10/2020

 

TOP 1. MS. ĐOÀN THỊ XUÂN LAN - POS 1 HCM.

 

TOP 2. MS. LÂM CHÍ CƯỜNG - POS 2 HCM .

 

TOP 3 . MR. PHẠM ĐỨC TRÍ - KD TỈNH ĐỒNG NAI.

 

TOP 4. MR. NGUYỄN VĂN LONG - FNB 1 HN.

 

TOP 5. MS. LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG - POS 2 HCM.

 

Mong chờ những kỷ lục mới sẽ xuất hiện trên bảng tin này trong thời gian tới.

1 tháng mới đã bắt đầu được 7 ngày, chúc toàn thể khối Sale sẽ BỨT PHÁ - THÀNH CÔNG trong quý IV và về đích với mục tiêu năm 2020.

#Topsale

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸