Vinh danh TOP SALE tháng 09/2020

Vinh danh TOP SALE tháng 09/2020

Loa loa loa loa.......!

Tháng 9, tháng cuối cùng của quý III đã trôi qua. Tất cả các chiến binh của đội quân tiên phong nhà Sapo đã vô cùng nỗ lực. Nhưng chỗ đứng trên bảng vàng thì không dành cho tất cả.

Thay mặt BP kế toán-Tăng Trưởng, mình xin công bố danh sách top sales tháng 09.2020 - 25 chiến binh xuất sắc nhất của tháng:

  • Top 10 sales xuất sắc Hà Nội-Hồ Chí Minh;
  • Top sales tỉnh;
  • Top phần cứng.

TOP 10 SALE XUẤT SẮC THÁNG 9/2020.

TOP 1. MS. NGUYỄN HỒNG HẠNH - GO 3 HN.

 

TOP 2. MS. LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG - POS 2 HCM.

 

TOP 3. MS. LÊ NGUYỄN DẠ UYÊN.

 

TOP 4. MS. LÊ ĐÌNH XOAN - POS 4 HN.

 

TOP 5. MS. HỒ LÊ MINH NHỰT - POS 1 HCM.

 

TOP 6. MS. ĐOÀN THỊ XUÂN LOAN - POS 1 HCM.

 

TOP 7. MR. DƯƠNG KẾ VIỆT ANH - GO 4 HN.

 

TOP 8. MR.NGUYỄN THẾ CHIẾN - POS 5 HN.

 

TOP 9. MS. NGUYỄN THỊ THANH THỊNH - GO 2 HCM.

 

TOP 10. MS. NGUYỄN THỊ NINH - WEB 2 HN..

 

 

-----------------------------------------------------

TOP SALE TỈNH THÁNG 9/2020

 

TOP 1. MS. NGUYỄN THỊ HÀ - KD TỈNH BẮC NINH.

 

TOP 2. MR. LÊ VĂN ĐỨC - KD TỈNH THÁI NGUYÊN.

 

TOP 3. MR. ĐINH BÁ THỌ - KD TỈNH LÂM ĐỒNG.

 

TOP 4. MR. ĐỖ HOÀNG PHONG - KD TỈNH QUẢNG NINH.

 

TOP 5. MR. NGUYỄN QUỐC ANH - KD TỈNH QUẢNG NINH.

 

TOP 6. MR. CAO XUÂN TÙNG - KD TỈNH THÁI NGUYÊN.

 

TOP 7. MR. ĐÀO SƠN HẢI - KD TỈNH HẢI PHÒNG.

 

TOP 8. MR. NGÔ ANH TUẤN - KD TỈNH KHÁNH HÒA.

 

TOP 9. MR. NGUYỄN TUẤN ANH - KD TỈNH QUẢNG NINH.

 

TOP 10. MS. NGUYỄN THỊ HUYỀN - KD TỈNH NGHỆ AN.

 

 

-----------------------------------------------------

TOP PHẦN CỨNG THÁNG 9/2020

 

TOP 1. MR. NGUYỄN QUỐC ANH - KD TỈNH QUẢNG NINH.

 

TOP 2. MS. LÊ NGUYỄN DẠ UYÊN - POS 2 HCM .

 

TOP 3 . MS. NGUYỄN THỊ HUỆ CHI - FB 1 HN.

 

TOP 4. MR. TRẦN VĂN QUYỀN - KD TỈNH NGHỆ AN.

 

TOP 5. MR. PHẠM ĐÌNH QUANG - POS 6 HCM.

 

Xin chúc mừng các bạn có trong danh sách bên dưới. Chúc các bạn tiếp tục giữ lửa và bứt phá trong nhiều tháng tiếp theo.👏👏👏

Mong chờ những kỷ lục mới sẽ xuất hiện trên bảng tin này trong thời gian tới.

1 tháng mới đã bắt đầu được 7 ngày, chúc toàn thể khối Sale sẽ BỨT PHÁ - THÀNH CÔNG trong quý IV.