Vinh danh: Giới thiệu hiền tài - 03.2020

Vinh danh: Giới thiệu hiền tài - 03.2020

Giới thiệu hiền tài là chương trình thưởng dành cho những cá nhân đã giới thiệu những ứng viên tuyệt vời vào làm việc tại công ty.

Quý I vừa qua và số lượng nhân sự tăng đáng kể, đó không chỉ là công sức của phòng HCNS mà còn là từ những Sapo-er đã luôn ủng hộ và giới thiệu thêm những thành viên mới gia nhập.

Thay mặt công ty, Phòng HCNS xin được gửi lời cám ơn tới các Sapo-er. Ngoài ra cũng xin công bố vinh danh và thưởng cho các Sapo-er có những đóng góp đặc biệt, cụ thể:

Lý Giáp Thị - giới thiệu Dev Mobile - thưởng "pass 03 tháng chính thức" - 1.400.000đ

Oanh Bùi Thị Ngọc - giới thiệu Dev Sapo Core - thưởng "pass 03 tháng chính thức" - 1.400.000đ

Trang Lê Thị Thùy - giới thiệu Sales GO 2 HN - thưởng "pass 03 tháng chính thức" - 700.000đ

Diệu Đỗ Thị - giới thiệu Sales POS 1 HN - thưởng "pass 03 tháng chính thức" - 700.000đ

Anh Trần Đức - giới thiệu Sales GO 1 HN - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 300.000đ

Khải Phạm Quang - giới thiệu Sales GO 1 HN - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 300.000đ

Huệ Vi Thị - giới thiệu Sales GO 1 HN - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 300.000đ

Hải Hoàng Ngọc - giới thiệu Dev FnB - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 600.000đ

Tú Hà Văn - giới thiệu Dev DMS - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 600.000đ

Dũng Nguyễn Minh - giới thiệu Dev Mobile - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 600.000đ

Vượng Phan Văn - giới thiệu Dev Mobile - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 600.000đ

Thuận Nguyễn Thị - giới thiệu POS 2 HN - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 300.000đ

Anh Nguyễn Thị Lan - giới thiệu 02 người POS 1 HN - thưởng "pass 01 tháng thử việc" - 300.000đ x 2 = 600.000đ

Một lần nữa xin cám ơn tất cả các Sapo-er và rất hy vọng sẽ được vinh danh các bạn thêm nhiều nhiều lần nữa!

Sapo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhân sự trong thời gian tới. Vậy nên các Sapo nhà mình hãy chia sẻ nhiều hơn những thông tin tuyển dụng của công ty và giới thiệu để nhận thưởng nhé!

-----------------------

Chi tiết thưởng giới thiệu hiền tài: https://bit.ly/gtht_Sapo

Các vị trí đang tuyển dụng: https://tuyendung.sapo.vn/

Liên hệ nhận thưởng: Gấm Phạm Thị - Team Tuyển dụng