Vinh danh chiến binh xuất sắc T5.2021

Vinh danh chiến binh xuất sắc T5.2021

Tháng 5 là tháng khó khăn với chúng ta. Bệnh dịch, cửa hàng đóng cửa, hạn chế kinh doanh, nhiều Văn phòng Sapo phải làm việc online,....

Nhưng với ý chí chiến binh, Người Sapo không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Và kết quả chúng ta đạt được là minh chứng cho những nỗ lực và ý chí đó!!!

Thay mặt Công ty, Tổng hội xin được chúc mừng và vinh danh 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 5 này.

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH THÁNG 5:

Khối Kinh Doanh - Top 3 Sale xuất sắc toàn quốc:

Khối Tăng trưởng:

  • Huy Bùi Quang - Phòng Digital - Cá nhân xuất sắc Ba- Thưởng 500.000 đồng;
  • Hà Lê Văn - Team Video - Cá nhân xuất sắc Ba- Thưởng 500.000 đồng.

Khối DVKH:

  • Sang Trần Minh - Triển khai 5 - Cá nhân xuất sắc Ba - Thưởng 500.000 đồng
  • Nhật Bùi Minh - Triển khai 4 - Cá nhân xuất sắc Ba - Thưởng 500.000 đồng

Khối CN&PTSP:

Khối New Business:

  • Bích Phạm Thị - Sapo Express - Cá nhân xuất sắc Ba - Thưởng 500.000 đồng.

 

=====================

Đừng lùi bước trước khó khăn. Hãy nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ làm được!!!

Chúc cho tất cả các chiến binh Sapo 3 miền sẽ luôn vững vàng, tràn đầy nhiệt huyết, ý chí kiên