Vinh danh các chiến binh Tháng 9 & Quý III năm 2020

Vinh danh các chiến binh Tháng 9 & Quý III năm 2020

Công ty luôn ghi nhận những nỗ lực, sự đóng góp của từng cá nhân - tập thể đến từ tất cả các Khối/Phòng/Ban.

Tổng Hội xin gửi tới toàn thể Sapoer 3 miền những gương mặt cực kỳ xuất sắc trong tháng 9 và Quý III/2020.

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH THÁNG 9

 

I. TOP 3 SALE XUẤT SẮC NHẤT HN - HCM:

1. Hạnh Nguyễn Hồng - GO 3 HN.

 

2. Hương Lê Thị Xuân - POS 2 HCM.

 

3. Uyên Lê Nguyễn Dạ - POS 3 HCM.

------------------------------------------------------------------------

II. TOP 3 SALE TOÀN QUỐC NHẤT TỈNH:

1. Hà Nguyễn Thị - KD Bắc Ninh.

 

2. Đức Lê Văn - KD Thái Nguyên.

 

3. Thọ Đinh Bá - KD Lâm Đồng.

------------------------------------------------------------------------

III. TOP 1 PHẦN CỨNG TOÀN QUỐC:

1. Anh Nguyễn Quốc - KD Quảng Ninh.

------------------------------------------------------------------------

KHỐI CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

1. Hương Trần Thị Quỳnh - Thiết kế (Xuất sắc Ba)

------------------------------------------------------------------------

KHỐI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

1. Vũ Nguyễn Huy - CSKH (Xuất sắc Nhì).

 

2. Đức Phạm Anh - QL&PTTB (Xuất sắc Ba).

 

3. Anh Nguyễn Đức - TK Bắc & Trung (Xuất sắc Ba).

------------------------------------------------------------------------

KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH

1. Hương Nguyễn Thị Thanh - HCNS (Xuất sắc Ba).

 

2. Loan Vũ Thị - Sapo Pay (Xuất sắc Ba).

 

------------------------------------------------------------------------

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH QUÝ III/2020

TỈNH QUẢNG NINH - TẬP THỂ LOẠI A: Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 110% KPI Quý III

TỈNH THÁI NGUYÊN - TẬP THỂ LOẠI A: Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 110% KPI Quý III.

TỈNH BẮC NINH - TẬP THỂ LOẠI A: Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 106% KPI Quý III.

IT & HẠ TẦNG - TẬP THỂ LOẠI C: Phòng đã hoàn thành 99.9% KPI kế hoạch Quý III.

ĐẢM BẢO TRIỂN KHAI - TẬP THỂ LOẠI C: Phòng đã hoàn thành 99% KPI kế hoạch Quý III.

------------------

Tháng mới đã bắt đầu và cũng đã mở ra 1 chặng đường mới. Chúng ta vẫn còn 3 tháng để có thể đạt được những gì đã đặt ra vào đầu năm. 👍👍👍

Chặng đường phía trước có thể khó khăn, nhưng tại cuối chặng đường, mọi sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần quyết liệt hoàn thành sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. 🌹🌹🌹

Tổng Hội xin chúc các tất cả các Sapoer trên toàn 3 miền sẽ có 1 Quý IV năm 2020 thật sự thành công!!