VINH DANH CÁC CHIẾN BINH THÁNG 12 & QUÝ IV 2020

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH THÁNG 12 & QUÝ IV 2020
**Thành quả của sự cố gắng và quyết tâm!!! **💪💪💪

Công ty luôn ghi nhận những nỗ lực, sự đóng góp của từng cá nhân - tập thể đến từ tất cả các Khối/Phòng/Ban.

Tổng Hội xin gửi tới toàn thể Sapoer 3 miền những gương mặt cực kỳ xuất sắc trong tháng 12 và Quý IV/2020.

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH THÁNG 12

👉 Top 3 Sale xuất sắc nhất toàn quốc:

👉 Khối Tăng trưởng:

👉 Khối DVKH:

👉 Khối HTKD:

👉 Khối New Business:

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH QUÝ IV/2020

Cá nhân xuất sắc

  • KD POS 1 HCM - Tập thể loại A - Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 108.37% KPI Quý IV.
  • Sapo Pay - Tập thể loại C - Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 106.5% KPI Quý IV.
  • Thiết Kế - Tập thể loại C - Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 96.35% KPI Quý IV.
  • BP IT-Hạ tầng - Tập thể loại C - Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 96.7% KPI Quý IV.
  • KD POS 2 HCM - Tập thể loại C - Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 96.68% KPI Quý IV.
  • Sapo Nghệ An - Tập thể loại C - Tập thể đã xuất sắc hoàn thành 96% KPI Quý IV.

 

------------------

Vậy là năm mới mới đã bắt đầu và cũng đã mở ra 1 chặng đường mới. Chúng ta sẽ có những mục tiêu mới để khẳng định bản thân và chứng minh tinh thần đồng đội 👍👍👍

Chặng đường phía trước có thể khó khăn, nhưng tại cuối chặng đường, mọi sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần quyết liệt hoàn thành sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. 🌹🌹🌹

Tổng Hội xin chúc các tất cả các Sapoer trên toàn 3 miền sẽ có 1 năm 2021 thật sự thành công!! 💯💯💯