Vinh danh các Chiến binh - Tập thể tháng 3 & Quý I/2021

Vinh danh các Chiến binh - Tập thể tháng 3 & Quý I/2021

Vinh danh và chúc mừng các chiến binh xuất sắc nhất Sapo tháng 3 và quý I/2021

Quý I năm 2021 đã đi qua được 12 ngày. Trong 3 tháng đầu tiên của năm 2021 Người Sapo đã nỗ lực hết mình trong hành trình "Vượt Sóng" để cùng nhau hoàn thành mục tiêu năm 2021.

Quý I - 2021 toàn Sapo chưa hoàn thành được 100% mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Nhưng không thể phủ nhận được rằng trong suốt 1 quý vừa qua chúng ta đã có các chiến binh và tập thể đã nỗ lực - quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu của mình.

Thay mặt công ty, xin được vinh danh và chúc mừng 19 cá nhân và 12 tập thể xuất sắc nhất Sapo trong tháng 3 và quý I/2021.

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH THÁNG 3:

=====================

🔥🔥🔥 Chặng đường phía trước với mục tiêu quý II và xa hơn là mục tiêu năm 2021 sẽ còn nhiều khó khăn. Chúc cho các chiến binh Sapo và các tập thể khắp mọi miền tổ quốc sức khỏe - sự kiên định - nỗ lực để chúng ta cùng chinh phục mọi mục tiêu phía trước

#Chienbinhthang3#ChienbinhquyI