Vinh danh các chiến binh Tháng 10 năm 2020

Vinh danh các chiến binh Tháng 10 năm 2020

Công ty luôn ghi nhận những nỗ lực, sự đóng góp của từng cá nhân - tập thể đến từ tất cả các Khối/Phòng/Ban.

Tổng Hội xin gửi tới toàn thể Sapoer 3 miền những gương mặt cực kỳ xuất sắc trong tháng 10.2020

VINH DANH CÁC CHIẾN BINH THÁNG 10

Top 3 Sale xuất sắc nhất HN - HCM:

Top 3 Sale xuất sắc nhất khối Tỉnh:

Top 1 Phần cứng:

Khối Dự án:

Khối Tăng trưởng:

Khối DVKH:

Khối HTKD:

Chỉ còn lại hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2020, chặng đường phía trước có thể khó khăn, nhưng tại cuối chặng đường, mọi sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần quyết liệt hoàn thành sẽ có được những phần thưởng xứng đáng.

Xin chúc các tất cả các Sapoer trên toàn 3 miền sẽ có những kỷ lục mới, những bứt phá vượt mong đợi!!