UPDATE: Chính sách Giới thiệu hiền tài

UPDATE: Chính sách Giới thiệu hiền tài

Giới thiệu hiền tài là chương trình dành cho các Sapo-er khi giới thiệu người thân bạn bè vào làm việc tại Sapo

----------------------

Phần thưởng khi giới thiệu ứng viên cho công ty

1. CÁC VỊ TRÍ THUỘC KHỐI CỐ ĐỊNH, KINH DOANH

- Giới thiệu Nhân viên Kinh doanh sẽ nhận 500.000đ/người - khi vào chính thức

- Giới thiệu Trưởng phòng sẽ nhận 3.000.000đ/người - khi vào chính thức 03 tháng

- Giới thiệu Giám đốc sẽ nhận 3.000.000đ/người - khi vào chính thức 03 tháng

2. CÁC VỊ TRÍ KỸ THUẬT:

- Giới thiệu Nhân viên (Junior-Middle) sẽ nhận 1.000.000đ/người - khi vào chính thức

- Giới thiệu Lập trình viên (Senior/Tech Leader) sẽ nhận 5.000.000đ/người:

1.000.000đ sau 01 tháng thử việc

4.000.000đ sau 03 tháng chính thức

----------------------

Gửi CV về [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp với Team Tuyển dụng qua IP phone 518 (Gấm Phạm Thị)

----------------------

Chi tiết chính sách xem tại:

- Khối kinh doanh, cố định: tại đây

- Khối công nghệ: tại đây

----------------------

GIỚI THIỆU BẠN HAY - NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG