Tổng hợp tin tức Sapo tuần qua: 25.10 - 31.10.2020

Tổng hợp tin tức Sapo tuần qua: 25.10 - 31.10.2020

I. TIN HOT:

  • Minigame Kahoot tháng 10.2020: xem tại đây
  • Sales Sapo thì làm gì?: xem tại đây
  • Đổi mới liên tục - 3 cách để "nâng cấp lên phiên bản mới" của bản thân: xem tại đây
  • Đánh giá - Khảo sát chất lượng tính năng sản phẩm tháng 10.2020: xem tại đây
  • Đánh giá hoạt động khối DVKH: xem tại đây
  • Thông báo - tăng cường hỗ trợ từ Khối Tăng Trưởng: xem tại đây

II. TÍNH NĂNG - SẢN PHẨM:

III. CHÍNH SÁCH - QUY TRÌNH:

IV. THÔNG TIN NỘI BỘ:

THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀO THỨ 7 HÀNG TUẦN NHA CẢ NHÀ!