Tổng hợp tin tức Sapo tuần qua: 14.02 - 20.02.2021

Tổng hợp tin tức Sapo tuần qua: 14.02 - 20.02.2021

I. TIN HOT:

  • Minigame Kahoot tháng 02.2021: xem tại đây
  • Khách hàng trước tiên & Hành động chính trực - Toàn cảnh GTCL của Sapo những tháng đầu năm 2021: xem tại đây
  • Thành lập "Tổ xử lý khiếu nại": xem tại đây
  • Đánh giá hoạt động khối DVKH: xem tại đây
  • Khảo sát chất lượng tính năng sản phẩm: xem tại đây

II. TÍNH NĂNG - SẢN PHẨM:

III. CHÍNH SÁCH - QUY TRÌNH:

IV. THÔNG TIN NỘI BỘ:

THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀO THỨ 7 HÀNG TUẦN NHA CẢ NHÀ!