Tổng hợp tin tức Sapo tuần qua: 01.11 - 07.11.2020

Tổng hợp tin tức Sapo tuần qua: 01.11 - 07.11.2020

I. TIN HOT:

II. TÍNH NĂNG - SẢN PHẨM:

.

III. CHÍNH SÁCH - QUY TRÌNH:

.

IV. THÔNG TIN NỘI BỘ:

  • Chào mừng Ngày Toàn Gậy 11.11: xem tại đây
  • Đổi mới liên tục - chuyện quả dứa: xem tại đây
  • Quyết định kỷ luật - Khối CN&PTSP: xem tại đây
  • Vinh danh - Top sales tháng 10.2020: xem tại đây
  • Kết quả minigame Kahoot tháng 10: xem tại đây
  • Sapo Radio - 05.11.2020: xem tại đây
  • Bản tin Con Đường Thành Công - số 439: xem tại đây
  • Vinh danh ngược - 07.11.2020: xem tại đây
THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀO THỨ 7 HÀNG TUẦN NHA CẢ NHÀ!