Tôn trọng là "thả ❤"

Tôn trọng là

React bài post (like 👍🏻) là sự thể hiện của bạn rằng bạn đã đọc những gì ở bài post. Bạn quan tâm người ta thì bạn mới like mà...

"Thả ❤️" còn sịn hơn nhiều!

Bởi đó là hành động thể hiện bạn "hoàn toàn - thật sự - 100%" TÔN TRỌNG và trân trọng những gì mà người viết "đang nói". Tôn trọng cá nhân cũng là giá trị cốt lõi số 5 của Sapo nhà mình đó mà ❤️

Hãy "thả ❤️" cho sếp để cám ơn những chia sẻ đầy tâm huyết.

Hãy "thả ❤️" cho đồng nghiệp để chung vui và truyền thêm sức mạnh cho họ tiếp tục cố gắng.

CÙNG NHAU CHÚNG TA HÃY DÙNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHỎ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ LỚN!

-------------------

Ngoài ra Tổng Hội cũng để thêm những thứ tuyệt vời ở những hình ảnh kèm những nội dung tại mô tả của từng ảnh...

Và hãy "Thả ❤️" thường xuyên hơn bạn nhé!

-------------------

Lưu ý: bài viết không cổ xuý việc ngồi cả ngày lên facebook lượn lờ like - tim - cmt - share mà không làm việc!