Tôn trọng cá nhân - Những hành động mà Sapo thường làm

Tôn trọng cá nhân - Những hành động mà Sapo thường làm

Tôn trọng cá nhân - Những hành động mà Sapo thường làm

Có thể bạn chưa biết (hoặc thừa biết)

Là Giá trị cốt lõi số 5 của Sapo - Tôn trọng cá nhân là một cảm giác hoặc hành động tích cực thể hiện sự quan tâm đối với ai đó hoặc một cái gì đó được coi là quan trọng, được đánh giá cao

Có những hành động bạn đang làm là Tôn trọng cá nhân mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng xem ảnh và đọc caption để biết đó là những hành động gì dưới đây nhá!

#GTCL #Tontrongcanhan #CoreValue #no5