Tốc độ nhanh hay bình thường?

Tốc độ nhanh hay bình thường?

Ai cũng có lúc sẽ chạnh lòng và so sánh mình với người bên cạnh, bạn bè xung quanh và thấy "mình không được như họ". Vấn đề là chúng ta cùng có 1 thời gian như nhau, ngày có 24h, vậy tại sao không sử dụng thời gian đó 1 cách hiệu quả nhất!

Còn trẻ thì đừng "sống chậm"!

Giữa nhanh để có những giá trị tuyệt vời và chậm để suốt ngày phải đi so sánh rồi buồn khổ, bạn chọn điều gì?

-------------------------------

Hãy áp dụng Giá trị cốt lõi số 3 - Tốc độ nhanh

Nếu ai còn chưa rõ về Giá trị cốt lõi số 3 này, thì Tốc độ nhanh của Sapo là:

  • Sapo lấy "Tốc độ" làm tôn chỉ hành động, vì vậy chúng ta thường ra quyết định nhanh, hành động nhanh, thích ứng nhanh với sự thay đổi
  • Sapo coi trọng tốc độ nhưng phải đi cùng với hiệu quả và sự triệt để chứ không phải "nhanh ẩu đoảng"
  • Người Sapo mang khát vọng tiên phong, sẵn sàng bơi ngược chiều, làm khác để tạo ra đột phá

-------------------------------

Cùng xem những hình vẽ vui vui của Tổng Hội và hiểu hơn về Giá trị cốt lõi số 3 của Sapo - Tốc độ nhanh nha!

P/s: nếu các Sapo-er nhà mình hứng thú với cách truyền thông bằng hình vẽ thế này hãy comment ở dưới để Tổng Hội có thêm động lực làm nhiều và đa dạng hơn nội dung nhé!

#GTCL #so3 #TocDoNhanh #VevoicungTongHoi