Tổng hợp Quy định và Quy chế của kế toán

Tổng hợp Quy định và Quy chế của kế toán

Kế toán không phụ trách trả lời thắc mắc của từng member nhân viên, chỉ nhận trả lời các thắc mắc từ cấp Leader để tránh bị ảnh hưởng tới công việc khác. Các member khi có thắc mắc cần đọc lại kĩ quy trình, quy chế và hỏi trực tiếp quản lý để được giải đáp. Trường hợp chưa có câu trả lời thỏa đáng thì Leader chủ động hỏi kế toán để truyền thông lại về cho member.

Tài liệu bao gồm các thông tin sau:

  • Quy trình thanh toán và mua hàng.
  • Phụ lục chứng từ thanh toán.
  • Quy trình quản lý phiếu thu.
  • Quy trình thu tiền ở tỉnh.

Link thông tin chi tiết: Tại đây.