Thông báo Quyết định bổ nhiệm Data Analyst Lead

Thông báo Quyết định bổ nhiệm Data Analyst Lead

Bổ nhiệm anh Minh Cao Quang 눈_눈 giữ vị trí Data Analyst Lead - Phòng Data.

"Bạn được trao cơ hội & tạo điều kiện thuận lợi để thăng tiến vì Sapo ưu tiên phát triển từ dưới lên." - Trích bộ 29 hành vi đi kèm 6 GTCL

----------------------------------------------

Phát súng báo hiệu cho sự chuyển hóa mạnh mẽ của người Sapo trong năm 2023 với việc bổ nhiệm gương mặt leader mới đó chính là anh Cao Quang Minh - Phòng Data.

Gia nhập Sapo từ tháng 09/2020 anh Minh đã nhanh chóng khẳng định mình và được giao phụ trách chính về hệ thống BI cũng như phân tích dữ liệu của team. Trong năm 2022, anh Minh đã hoàn thành tốt và đúng hạn các nhiệm vụ được đặt ra, đồng thời mở rộng tầm hoạt động cũng như đóng góp của mình.

Không chỉ chủ động và đáng tin cậy, Anh Minh còn là người hướng dẫn cho các bạn Analyst trong đội, đồng thời lắng nghe nhu cầu để phân tích cũng như tư vấn lại cho các khối phòng, góp phần chuyển hóa Sapo thành tổ chức quyết định dựa trên dữ liệu.

Quyết định bổ nhiệm này chính là sự ghi nhận của Sapo đối với những đóng góp, cống hiến của anh. Vị trí mới sẽ có những thử thách mới nhưng tin rằng anh Minh sẽ cùng đội ngũ của mình giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, cùng nhau chinh phục những thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới.