[THÔNG BÁO KHẨN SỐ 4: Kích hoạt chế độ làm việc online tại nhà đối với Sapoer tầng 8 & tầng 12]

[THÔNG BÁO KHẨN SỐ 4: Kích hoạt chế độ làm việc online tại nhà đối với Sapoer tầng 8 & tầng 12]

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt là ở Sapo Hà Nội - Tầng 8 vừa xuất hiện 1 bạn đi liên hoan cùng bạn bè và vừa phát hiện trong nhóm có 1 bạn F1.

Chúng ta chưa mất kiểm soát, nhưng không thể nói là KHÔNG nếu Sapoer nhà mình CHỦ QUAN - LƠ LÀ trong việc chủ động phòng chống dịch. Điển hình là có Sapoer ở cùng bạn về từ Hải Dương mà không khai báo y tế.

Trước tình hình này công ty quyết định áp dụng chế độ làm việc online tại nhà cho cụ thể như sau:

1. Thời gian áp dụng: 3 ngày từ 02-04/02/2021 (Tùy vào tình hình sẽ có thông báo nếu có thay đổi).

2. Đối tượng áp dụng:

  • 100% Sapoer đang làm việc ở tầng 8 - 266 Hà Nội.
  • Sapoer ở tầng 12 thì GĐK/GĐ dự án lên phương án áp dụng chế độ làm việc online tại nhà phù hợp cho khối tùy thuộc vào tính chất công việc. Nhưng lên công ty không quá 40% số lượng nhân sự.

3. Hướng dẫn quy định - quy trình làm việc online tại nhà:

  • Hướng dẫn đăng ký mang tài sản về nhà: Tài liệu và hướng dẫn IT | Nhóm | Workplace
  • Nếu có bất cứ vấn đề gì về hệ thống - công cụ làm việc liên hệ IT để được hướng dẫn.
  • Tuân thủ các quy định làm việc online tại nhà theo thống nhất của từng khối.

============================================

4. Đối với các Sapoer ở các tỉnh - khu vực trên toàn quốc:

  • Nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo của chính phủ - Tổng Hội trong công tác phòng chống dịch.
  • 100% đeo khẩu trang khi giao tiếp, trao đổi với Sapoer khác/bộ phận khác.
  • XIN các bạn hãy dừng mọi cuộc vui - nhậu nhẹt - lễ hội - tập trung đông người ngay từ bây giờ.
  • Hãy nhớ thật chính xác lịch trình di chuyển/tiếp xúc của các bạn mỗi ngày. Mà tốt hơn hết là Ở NHÀ. Tầm này còn đi đâu nữa 🙁

Một lần nữa, Tổng Hội kêu gọi sự chung tay của toàn thể Sapoer 3 miền để cùng nhau đẩy lùi đại dịch. Dịch bệnh sớm hết ngày nào thì chúng ta sẽ sớm được vui vẻ ngày đó.

Chúc cả nhà sức khỏe - vững vàng - kiên định.