[Thông báo: Điều chỉnh quy định phòng chống dịch Covid-19]

[Thông báo: Điều chỉnh quy định phòng chống dịch Covid-19]

Đến hiện tại tình hình chống dịch ở Việt Nam có nhiều diễn biến tích cực. Nhiều ngày vừa qua ở Việt Nam không xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn thường trực nếu chúng ta chủ quan.

Nhằm chung tay với công tác phòng chống dịch Covid-19 và đáp ứng mong muốn được đi làm của rất nhiều Sapoer đang làm online tại nhà. Tổng Hội có 1 số thông báo hướng dẫn cụ thể mới như sau:

1. Sapoer đi làm trở lại bình thường.

(Riêng các F1-2-3 đủ 15 ngày làm online tại nhà rồi thì liên hệ Tổng Hội để được hướng dẫn tiếp)

2. Các trường hợp vẫn làm online:

  • Sapoer có về quê Hải Dương trong thời gian 17/02 đến nay .
  • Sapoer có về 2 huyện Thủy Nguyên, Lê Chân – Hải Phòng trong thời gian 17/02 đến nay.
  • Sapoer có dấu hiệu Ho - Sốt -Khó thở -…..

3. KHUYẾN CÁO chung dành cho Sapoer:

  • Không di chuyển về các địa phương hiện vẫn có những ca bệnh mới trong cộng đồng trong thời gian 15 ngày trở lại đây. Trường hợp có di chuyển về thì báo QLTT- Tổng Hội và làm online tại nhà 15-21 ngày.
  • Không tụ tập nơi đông người, không tham gia các sự kiện ma chay – hiếu – hỉ, không tham gia các sự kiện lễ hội,…. Trường hợp thực sự cần thiết phải tham gia cần chủ động báo QLTT – Tổng Hội và sẽ có hướng dẫn cụ thể có làm online tại nhà hay không.
  • Tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của chính phủ và hướng dẫn của Tổng Hội.
  • Chủ động xem xét tình hình sức khỏe và nguy cơ lây bệnh để trao đổi với QLTT hoặc Tổng Hội để được hướng dẫn.

4. Lưu ý

  • Các quy định trước đó không được nêu trong bài viết này sẽ được bãi bỏ.
  • Quy định sẽ được áp dụng trong 1 tuần hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Tháng 2 sắp hết, chúc toàn thể Sapoer 3 miền sẽ kết thúc tháng 2 với 1 kết quả rực rỡ.