Thông báo: cách ghi nhận công khi làm việc online tại nhà

Thông báo: cách ghi nhận công khi làm việc online tại nhà

Ngày 03.04 tới, Sapo chúng ta sẽ chính thức áp dụng phương án làm việc online tại nhà, vậy thì làm thế nào để tính ghi nhận công???

Rất đơn giản thôi!

Phòng HCNS gửi đến thông báo cho toàn bộ Sapo-er về việc làm đơn từ ghi nhận công khi làm việc online như sau:

  1. Từ 31.03.2020 trở về trước: Đối với các Sapo-er áp dụng làm online trong thời gian này thì Phòng HCNS sẽ chủ động sửa công dựa trên danh sách đã đăng ký trước đó.
  2. Từ 01.04.2020 trở đi: Các Sapo-er truy cập DMS, tạo đơn "Làm việc online" trong mục "Đơn xin nghỉ". Phòng HCNS sẽ hỗ trợ duyệt công trong thời gian làm việc tại nhà!

Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì, Sapo-er nhà mình có thể liên hệ trực tiếp với bạn Hường Lê Thị để giải đáp thắc mắc kịp thời nhé!

Chúc Sapo-er sẽ có những ngày làm việc năng suất - hiệu quả!