SAPO HCM - CÀ PHÊ CÙNG SẾP

SAPO HCM - CÀ PHÊ CÙNG SẾP

14h00 chiều ngày 29/08 vừa qua, anh Trần Trọng Tuyến - CEO công ty đã có một buổi chia sẻ về tầm nhìn và hành trình chuyển hóa viết lại tương lai Sapo cùng với hơn 100 thành viên sale tại chi nhánh Sapo HCM.

Trong 2 giờ diễn ra, với tinh thần cởi mở, cùng các câu hỏi mang tính chất xây dựng đóng góp xoay quanh những vấn đề như chính sách, môi trường, văn hóa, sản phẩm, hệ thống, định hướng tương lai và thực trạng hiện tại của chi nhánh Sapo HCM nói riêng và đại gia đình Sapo nói chung. Các bạn đã được giải đáp, hỗ trợ một cách trọn vẹn - trực quan nhất!

Những lớp vỏ bọc cùng rào cản vô hình đã dần được thay thế bằng một góc nhìn mới hơn, đầy giá trị thực tiễn trong cuộc sống và công việc hiện tại.

Đây sẽ là bước đệm quan trọng từ sau chuyến đi Binh đoàn trưởng nhằm mục đích cùng nhau kiến tạo nên tương lai sắp tới của Sapo. Tin chắc rằng, mỗi Sapoer HCM ở tất cả các bộ phận sẽ có những tiến bộ vượt bậc và vững vàng trong chặng đường phát triển tương lai phía trước!

Những lớp vỏ bọc cùng rào cản vô hình đã dần được thay thế bằng một góc nhìn mới hơn, đầy giá trị thực tiễn trong cuộc sống và công việc hiện tại.

Đây sẽ là bước đệm quan trọng từ sau chuyến đi Binh đoàn trưởng nhằm mục đích cùng nhau kiến tạo nên tương lai sắp tới của Sapo. Tin chắc rằng, mỗi Sapoer HCM ở tất cả các bộ phận sẽ có những tiến bộ vượt bậc và vững vàng trong chặng đường phát triển tương lai phía trước!