Quyết định bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Văn hoá và Truyền thông Nội bộ - Khối Hỗ trợ Kinh doanh.

Quyết định bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Văn hoá và Truyền thông Nội bộ - Khối Hỗ trợ Kinh doanh.

Nhằm giúp toàn thể Sapoer nắm bắt, thông hiểu, có cái nhìn đúng đắn trước mọi thông tin của Công ty trên các kênh truyền thông nội bộ. Đồng thời, thuận lợi cho việc phát triển văn hóa công ty theo đúng định hướng. Từ đó làm tăng sự gắn kết - happy của người Sapo, hướng đến mục tiêu chung. Ngày 20/04/2021, Công ty quyết định:

“Sáp nhập Bộ phận Tổng hội và Bộ phận Con đường thành công. Thành lập Phòng Văn hóa và Truyền thông nội bộ”

Phòng Văn hoá và Truyền thông Nội bộ sẽ đảm nhận 4 nhiệm vụ chính:

  • Phát triển Văn hoá: Giúp Sapoer hiểu rõ hệ thống tôn chỉ, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, những chuẩn mực văn hóa & hành vi ứng xử phù hợp với hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Để từ đó mọi người hợp tác vì mục đích chung và hỗ trợ nhau làm việc hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cho công ty;
  • Truyền thông Nội bộ: Thực hiện lập kế hoạch và lên nội dung truyền thông, truyền tải đầy đủ thông tin cần truyền thông, đảm bảo thông tin nội bộ xuyên suốt từ công ty xuống nhân viên và ngược lại; phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các sự kiện nội bộ.
  • Tổng hội: Lập kế hoạch và triển khai các sự kiện nội bộ
  • Thực hiện bản tin “Con đường thành công”

Với gần 9 năm gắn bó tại Sapo và 4 năm giữ cương vị trưởng bộ phận Tổng hội, anh Cường Đặng Văn đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng ý tưởng và đồng hành trong công cuộc phát triển văn hoá nội bộ Sapo. Tất cả các chương trình, sự kiện nội bộ lớn - nhỏ của Sapo được anh cùng với các thành viên Tổng Hội tổ chức và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người Sapo.

Để ghi nhận tất cả những đóng góp của anh với sự nghiệp Phát triển Văn hoá doanh nghiệp và Truyền thông Nội bộ, Ban Lãnh đạo quyết định bổ nhiệm anh Đặng Văn Cường với chức vụ Trưởng phòng Văn hoá và Truyền thông Nội bộ.

Mong rằng với cương vị mới này, anh sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị đáng quý cho Sapo và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa!!!

Chúc anh thật nhiều sức khỏe, vững vàng để tiếp bước vượt sóng cùng Sapo! Một lần nữa xin được chúc mừng anh!!!