Quyết định bổ nhiệm vị trí Trưởng nhóm vận hành - Dự án Sapo Market.

Quyết định bổ nhiệm vị trí Trưởng nhóm vận hành - Dự án Sapo Market.

Là một trọng những thành viên đầu tiên của dự án, Cường rất tâm huyết với sản phẩm này. Cùng với chuyên môn trong lĩnh vực logistic của mình và tinh thần tập trung vào mục tiêu, Cường đã chứng minh được trí tuệ và bản lĩnh của mình xứng đáng với kỳ vọng của mọi người.

Đây là sự ghi nhận của Sapo về những cố gắng của Cường trong sự đóng góp cho Sapo Market nói riêng và Sapo nói chung. Với những nỗ lực của mình, Cường rất xứng đáng với vị trí mới này. Sapo thật sự tin tưởng rằng với quyết định bổ nhiệm lần này, Cường và team của mình sẽ có những đột phá mới. Chúc bạn luôn mạnh mẽ, vững tinh thần và tràn đầy nhiệt huyết để mang đến những kết quả vượt bậc hơn nữa!