Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh POS 1 Đà Nẵng

Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh POS 1 Đà Nẵng

Bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng kinh doanh POS 1 Đà Nẵng - bạn Vân Lê Thị

"Chính nghị lực kéo ta dậy khỏi giường, sự tận tụy thôi thúc ta hành động, và kỷ luật khiến ta bền bỉ đi hết đường" - Zig Ziglar.

Câu nói ấy có lẽ là miêu tả chính xác nhất về những cố gắng người phụ nữ đầy bản lĩnh đến từ Sapo Đà Nẵng - Lê Thị Vân. Chị Vân được đánh giá là mẫu người thuộc tuýp có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch cụ thể và tinh thần luôn tìm tòi những giải pháp tốt nhất trong công việc. Nhờ những phẩm chất ấy, mà chỉ sau hơn 1 năm bắt đầu công việc tại Sapo chị đã được ghi nhận với vị trí Trưởng phòng kinh doanh POS 1 Đà Nẵng.

Khoảng thời gian thử thách ở vị trí mới vừa qua, bên cạnh việc hết mình với OKRs cá nhân, chị Vân còn luôn hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ cho nhân sự bên dưới cách làm việc hiệu quả, cũng như mạnh dạn đề xuất với cấp trên ý tưởng của mình.


Quyết định bổ nhiệm là trái ngọt xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của chị trong thời gian qua. Thay mặt công ty, Tổng Hội xin được cảm ơn những thành quả chị đã mang lại cho sự phát triển của Sapo trong thời gian vừa qua. Sapo chúc chị có thể dẫn dắt đội ngũ kinh doanh POS 1 Đà Nẵng trở thành tập thể đoàn kết và đạt được những thành công vượt trội và chinh phục mọi giới hạn đề ra