Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh FNB 2 HCM

Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh FNB 2 HCM

Chàng trai đến từ Hồ Chí Minh gia nhập Sapo đến nay tròn 2 năm phát triển từ POS rồi chuyển sang hỗ trợ xây dựng phòng FNB của HCM, bất kỳ nhiệm vụ nào Cường cũng luôn xuất sắc và nỗ lực để hoàn thành tốt nhất.

Trải qua 2 tháng thử thách 1 + 2,Cường đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu thử thách để xây dựng được 1 đội ngũ nhân sự FNB2 ổn định.

Quyết định bổ nhiệm vị trí TP KD FNB2 HCM là quyết định xứng đáng cho những nỗ lực của Cường Chúc Cường và đội ngũ sẽ phát triển nhanh và mạnh nhất!!!