Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh Khu vực Hà Nội

Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh Khu vực Hà Nội

Gia nhập vào Sapo từ năm 2014, trải qua nhiều vị trí vai trò khác nhau anh Hoàng không ngại khó, ngại khổ và luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới.

Quý 4-2021, anh Hoàng nhận thử thách Giám đốc kinh doanh khu vực Hà Nội và với sự đồng lòng của cả đội ngũ Sapo HN đã đạt 97%.

Quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh Khu vực Hà Nội là sự ghi nhận của Công ty đối với những đóng góp của anh Hoàng trong suốt thời gian vừa qua.

Mong rằng ở cương vị mới anh Hoàng sẽ giữ ngọn lửa nhiệt huyết, ý chí chiến đấu và cùng đội ngũ kinh doanh Hà Nội chinh phục mục tiêu góp phần vào việc đưa Sapo bứt phá giới hạn trong thời gian tới