Quy trình mua hàng và thanh toán

Quy trình mua hàng và thanh toán

Trong quá trình làm việc, thì quy trình mua hàng và thanh toán là cực kỳ quan trọng với các bộ phận sử dụng ngân sách từ công ty để thực hiện các chương trình, hoàn thành các chuyến công tác phí hoặc chi phí dành cho việc đào tạo, khen thưởng tiếp khách.

Từ quy trình xuất chi, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán đề sẽ cần những quy định để các bộ phận liên quan rõ ràng và minh bạch vấn đề.

Các loại chi phí được phân loại rõ ràng:

  • Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, CCDC….
  • Chi phí vé máy bay, vé tàu
  • Chi phí taxi
  • Chi phí đào tạo
  • Chi phí tiếp khách
  • Chi phí tổ chức hội nghị
  • Chi phí tổng hội: hiếu hỉ, du xuân, nghỉ mát…
  • Chi phí khen thưởng

Thông tin bao gồm 2 tệp:

  • Quy trình Kế toán áp dụng cho Sapo
  • Chứng từ kế toán với các khoản chi.

Link thông tin chi tiết: Tại đây.