Quy trình làm việc với Kế toán

Quy trình làm việc với Kế toán

Sapo-er cần lưu ý

Để giúp các Sapo-er thuận tiện hơn trong công việc khi tương tác với Phòng Kế toán tài chính, Tổng Hội xin gửi tới toàn thể Sapo-er các quy trình làm việc với Kế toán, cụ thể:

1. Quy trình và chứng từ hoàn trả lại tiền khách hàng:

https://dms.sapo.vn/#Document/Company/Index?folder_id=1234

2. Hồ sơ đăng ký người phục thuộc: https://dms.sapo.vn/#Document/Company/Index?folder_id=1252

3. Quy trình kế toán với kinh doanh,bao gồm:

Quy trình cấp phát quản lý phiếu thu

Quy trình thu tiền, duyệt phiếu thu và xuất hóa đơn

Quy trình chốt doanh số tính lương và quy trình tỉnh

https://dms.sapo.vn/#Document/Company/Index?folder_id=1260

4. Quy trình mua hàng và thanh toán: https://dms.sapo.vn/#Document/Company/Index?folder_id=1259

Mọi thông tin về quy trình, các Sapo-er có thể liên hệ Kế toán Sapo để nhận được giải đáp nha!