Quy định về Sapo Care

Quy định về Sapo Care

Tại Sapo, các bạn luôn được quan tâm về sức khỏe và các rủi ro xung quanh bạn. Chính vì thế, Sapo Care đã ra đời. Đây là một hình thức bảo hiểm về rủi ro cho các Sapoer có hợp đồng làm việc chính thức 1 năm.

Với 3 gói hạn mức:

  • 30.000 đồng/tháng.
  • 50.000 đồng/tháng.
  • 100.000 đồng/tháng

Các bạn sẽ được đảm bảo lợi ích và hạn chế rủi ro với các khoản hỗ trợ từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/lần hỗ trợ.

Với quy trình, thủ tục hỗ trợ đơn giản, các bạn có thể dễ dàng đăng ký Sapo Care một cách nhanh chóng.

Tài liệu bao gồm các thông tin:

  • Quy định hạn mức và mức thưởng Sapo Care
  • Quy định tham gia và điều kiện thưởng.
  • Các thủ tục khi tham gia lần đầu, thay đổi hạn mức và mức hưởng Sapo Care.

Link thông tin chi tiết: Tại đây.