PHÁT MINH VĨ ĐẠI

PHÁT MINH VĨ ĐẠI

Trong cuộc sống và công việc, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều vấn đề khác nhau. Có người sẽ xem đấy là thử thách hoặc khó khăn. Nhưng cũng sẽ có người xem đây là một cơ hội giúp cho bản thân mình trưởng thành hơn.

Trong bộ 6 GTCL của Sapo chúng ta có 1 hành vi như sau:

“Bạn tiếp cận vấn đề từ góc độ khác để có những phương án tốt hơn. Thậm chí bạn định nghĩa lại vấn đề để tạo ra đột phá”

Vậy bạn thường đối diện với vấn đề như thế nào? Bạn sẽ xem đó là một sự khó khăn và bắt đầu than phiền về nó hay sẽ nhìn nó như một cơ hội để cố gắng với lấy một cách đầy lạc quan!

Với câu chuyện lần này, Tổng Hội sẽ đưa bạn đến một câu chuyện thực tế đã diễn ra trong cuộc sống. Đây là nguồn gốc của một sản phẩm thông dụng trên toàn cầu, nhưng hành trình từ phát hiện cho đến đưa phát kiến ấy vào cuộc sống là một hành trình không đơn giản.

Thay vì bực tức bởi 1 loại bông lạ mắc vào người, chàng trai ấy đã hướng đến một góc nhìn mới, một góc nhìn đầy sự sáng tạo và vĩ đại. Hãy cùng Tổng Hội đến với câu chuyện lần này nhé!!