Ngày hội hiến máu phòng chống dịch Covid-19

Chung sức trong hành trình phòng chống dịch Covid - 19 ngày 22/02/2020 Sapo đã tổ chức "Ngày hội hiến máu" với sự tham gia nhiệt tình của anh chị em góp phần đóng góp những đơn vị máu quý giá và lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng xã hội.