Miền Bắc- Sinh nhật kỷ niệm Sapo 11 tuổi

Ngày 20/08/2019 Sapoer miền Bắc đã cùng tham gia các sự kiện chào mừng sinh nhật Sapo 11 tuổi. Sáng các Sapoer đã cùng tham gia sự kiện hội thao gồm 8 môn thi đấu với sự tranh tài của 7 đội thi đến từ hơn 30 phòng ban của Sapo ở Miền Bắc. Buổi tối Sapoer miền Bắc đã cùng tham gia buổi party ấm áp và đầy màu sắc. Sapo 11 tuổi đã thật đặc biệt đối với mỗi Sapoer tham dự ngày hôm đó. Chúc mừng sinh nhật Sapo.