Kick Off dự án "Người Sapo Chuyển Hóa - Sapo Chuyển Mình"

Kick Off dự án

Với mục tiêu hướng tới một Sapo tốt đẹp hơn mà ở đó mọi người vui vẻ làm việc, yêu thương nhau, sẵn sàng đồng hành để cùng nhau thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình. Công ty đã quyết định triển khai một dự án mang tên: “Người Sapo chuyển hóa - Sapo chuyển mình”

Và trưa hôm nay ngày 14/11/2022, dự án đã được kích hoạt - áp dụng đầu tiên đến với khối kinh doanh tại chi nhánh Sapo HCM. Chương trình được phối hợp tổ chức cùng khối Quản trị nguồn nhân lực và toàn bộ nhân sự kinh doanh của chi nhánh.

Mục tiêu quan trọng nhất: "Sapo HCM chuyển mình hướng đến việc cải thiện Văn Hóa và môi trường làm việc tạo ra những trải nghiệm, niềm vui và tự hào đối với Sapoer HCM".

Chương trình đã bước đầu thành công khi thu về được rất nhiều những sự ghi nhận, lời cảm ơn, chia sẻ đến tất cả Sapoer thuộc khối kinh doanh tại chi nhánh Sapo HCM.

 

Đây sẽ là hồi chuông mở đầu cho một lộ trình thay đổi, lộ trình phát triển bản thân giúp Sapo phá đi chiếc kén của mình chuyển hóa thành 1 Sapo hoàn toàn mới ở phiên bản hoàn hảo hơn trong tương lai.