Kích hoạt chế độ làm việc online 50-50

Kích hoạt chế độ làm việc online 50-50

Vì diễn biến dịch Covid-19 tại Hà Nội ngày càng phức tạp nên Công ty quyết định kích hoạt chế độ làm việc online 50%-50% để đảm bảo an toàn sức khỏe của toàn bộ Sapoers và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm. Trường hợp các khối có đặc thù riêng cần điều chỉnh tỷ lệ làm việc online thì Giám đốc Khối sẽ quyết định, nhưng phải đảm bảo không quá 60% thành viên lên Văn phòng làm việc.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho thời gian làm việc online sắp tới, các khối phòng cần chú ý những vấn đề sau:

  • Leader chủ động lập danh sách làm việc online - offline, các thành viên thực hiện quy định này theo phân công của Leader.
  • Các trường hợp cần mượn tài sản công ty thì đăng ký theo quy định của bộ phận Hạ tầng & Bảo mật (Quy định xem tại đây)
  • Các hỗ trợ về thiết bị khác như cài đặt IP phone, dây mạng,... Sapoers tạo ticket trên cổng Hỗ trợ nội bộ hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận Hạ tầng & Bảo mật.

Trong thời gian kích hoạt chế độ làm việc online 50-50, Sapoers cần tuân thủ các quy định sau:

1. Đối với Sapoers làm việc online tại nhà:

  • Hạn chế hoặc không tiếp xúc với người khác và ra đường (Trừ trường hợp quá cần thiết);
  • Tuân thủ các quy định làm việc online tại nhà như đảm bảo thời gian làm việc, chất lượng và hiệu quả công việc,..

2. Đối với Sapoers làm việc tại Văn phòng:

  • Thực hiện quy trình chấm công mới ban hành (không chấm vân tay, sử dụng đơn làm online trên DMS)
  • Tuân thủ nghiêm túc các quy định đã ban hành về phòng chống dịch tại Văn phòng

3. Đối với các Leader:

  • Quản lý, chăm lo đời sống tinh thần cho các thành viên trong quá trình làm việc online tại nhà.
  • Kiểm soát hiệu suất và mục tiêu công việc theo tinh thần OKRs
  • Đảm bảo Sapoers tuân thủ của đội ngũ với các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Sapo và Chính Phủ

Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới post này để được giải đáp.

Chúc toàn thể Sapoer thật nhiều sức khỏe và cùng nhau cố gắng sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình trong tháng 7 này!!!