Khảo sát: Cá nhân mua hàng trực tuyến 2019

Khảo sát: Cá nhân mua hàng trực tuyến 2019

Nhằm mục tiêu tìm hiểu và đưa ra số liệu tổng quan về tốc độ phát triển thương mại điện tử Việt Nam 2020, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ với người tiêu dùng mua sắm trực tuyến năm 2019 vừa qua.

Các Sapo-er nhà mình hãy cùng nhau tham gia điền khảo sát. Với những số liệu được tổng hợp sau khảo sát sẽ được gửi về Sapo và chúng sẽ có thêm nhiều tài liệu để mang tới giá trị cho khách hàng hơn nữa!

---------------------------------------------

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (viết tắt là VECOM) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam.