Kêu gọi Sapoer 3 miền: Chung tay ủng hộ quỹ Vaccine Covid-19

Kêu gọi Sapoer 3 miền: Chung tay ủng hộ quỹ Vaccine Covid-19

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tưởng Chính Phủ trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, nâng cao tinh thần vì cộng đồng của người Sapo từ đó mang lại thật nhiều giá trị cho xã hội. Công ty kêu gọi toàn thể Sapoer "Chung tay ủng hộ quỹ Vaccine Covid-19"

 • Mục tiêu: Góp được quỹ 200.000.000đ sau khi kết thúc chương trình.
 • Thời gian: 09/06 - 30/06
 • Hình thức đóng góp ủng hộ:

1. Cách thứ nhất: Sapoer có thể ủng hộ quỹ VACCINE bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của đại diện Sapo. Thông tin tài khoản:

 • Ngân hàng: BIDV chi nhánh sở GD III
 • Số tài khoản: 16010000098667
 • Chủ tài khoản: DANG VAN CUONG
 • Nội dung chuyển khoản: Ung ho quy vaccine covid19

Lưu ý: Ghi đúng cú pháp để bạn Cường có thể dễ dàng trong việc thống kê và public thông tin ủng hộ cả nhà nhé.

2. Cách thứ 2: Ngoài hình thức sử dụng tiền để ủng hộ thì các Sapoer có thể gia tăng thêm quỹ Vaccine Covid-19 bằng các cách sau:

 • Mỗi 1 MERCHANT được kinh doanh mang về trong tháng 6/2021 công ty sẽ trích 30.000đ ủng hộ quỹ (Tính từ 01/06 - 30/06);
 • Mỗi 1 MERCHANT được giới thiệu hoặc ứng viên được giới thiệu trong tháng 6/2021 công ty sẽ trích 30.000đ ủng hộ quỹ (tính từ 01/06 - 30/06);
 • Mỗi phòng ban của Sapo hoàn thành mục tiêu điểm X tháng 6/2021 công ty sẽ trích 1.000.000đ ủng hộ quỹ.

Lưu ý:

 • Ứng viên được giới thiệu cần phải pass qua 1 tuần học việc mới được tính.
 • Merchant được giới thiệu chỉ được tính 1 lần là nguồn giới thiệu. Không phải nguồn do kinh doanh đem về.

Hãy cùng nhau thực hiện mục tiêu góp được 200.000.000đ sau chương trình này bằng tất cả tinh thần của người Sapo nha mọi người ơi.