Kết quả minigame: Không tụ tập - không la cà - đẩy lùi Corona

Thời điểm vừa qua, dịch Covid-19 có những dấu hiệu nóng lên từng ngày, cả nước cùng đồng lòng chống dịch, Sapo cũng không đứng ngoài cuộc chiến này. Trong thời gian vừa qua từ ngày 25.03 - 02.04.2020, Sapo đã tổ chức 1 minigame để truyền thông chống dịch với thông điệp: Không tụ tập - không la cà - đẩy lùi Corona