Thông báo: Kết quả mini game kahoot tháng 11/2019

Thông báo: Kết quả mini game kahoot tháng 11/2019

Mini game kahoot tháng 11 đã kết thúc. Tổng Hội xin phép gửi đến cả nhà kết quả của tháng 11 như sau:

- Giải nhất toàn công ty: Thư Trần Viết (300.000đ)

- Giải nhì toàn công ty: Trung Nguyễn Chánh Bảo (200.000đ)

- Giải ba toàn công ty: Hải Đào Thiện (100.000đ)

- Nhất khu vực miền Trung: Linh Ngô Ngọc (100.000đ)

- Nhất T5_266: Dũng Nguyễn Anh (100.000đ)

- Nhất T8_266: Hà Lê Văn (100.000đ)

- Nhất T6_266: Giang Nguyễn Thu (100.000đ)

- Nhì T6_266: Hiếu Nguyễn Văn (50.000đ)

------------------

Xin chúc mừng 8 Sapoer đã xuất sắc trong game kahoot tháng 11 này. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ lấy giải trong các tháng tiếp theo nhé.