Hướng dẫn về Hồ sơ đăng ký người phục thuộc

Hướng dẫn về Hồ sơ đăng ký người phục thuộc

Trường hợp người nộp thuế thu nhập cá nhân có người phụ thuộc thì sẽ được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế. Vậy để được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là các tài liêu chứng minh người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các tài liệu có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân bao gồm giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, giấy xác nhận khuyết tật của pháp luật người khuyết tật…Vì thế để được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc sẽ bao gồm:

  • Ban kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng.
  • Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động.
  • Đơn xin xác nhận dưới 1 triệu.
  • Biểu mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
  • Biểu mẫu xác nhận nhân thân.
  • Bộ hồ sơ.

Link thông tin chi tiết: Tại đây.