Hội Thao 2021: Giới thiệu bộ môn "HÀNH TRÌNH VẠN DẶM" - CHẠY BỘ ĐỒNG ĐỘI

Hội Thao 2021: Giới thiệu bộ môn

Bộ môn được khởi động đầu tiên trong sự kiện Hội thao Online 2021 của Sapo năm nay là "Hành trình vạn dặm" - Chạy bộ đồng đội.

1. Thời gian diễn ra: 11/11 - 12/12/2021 (xuyên suốt cả sự kiện).

2. Cách chơi:

 • Các thành viên trong 1 đội tạo tài khoản Strava và tham gia group chung của đội để cập nhật thành tích hàng ngày.
 • Thành tích chỉ được tính với các pace từ 4 - 10.
 • Mỗi 1 lượt chạy thành tích được tính tối đa là 15km.
 • Thành tích của Sapoer nữ sẽ được x 1,5 lần để xét kết quả (Thành tích này không sử dụng để quy đổi vào quỹ từ thiện).
 • Các thành tích ở ngày 11/11, chủ nhật hàng tuần, 12/12 sẽ x 1,5 lần.
 • Mỗi tuần BTC sẽ tính thành tích của mỗi đội để ra kết quả tuần.

3. Cách tính điểm:

 • Điểm xếp hạng tuần sẽ được tính theo công thức: Tổng số KM của mỗi tuần/tổng số thành viên của đội.
 • Điểm xếp hạng chung cuộc sẽ được tính theo công thức: Trung bình cộng của tất cả các tuần (Lý do tính theo tuần để hạn chế sự ảnh hưởng khi team có sự biến động lớn về nhân sự).
 • Toàn bộ các thành viên sử dụng app Strava để thực hiện đo lường thành tích. BTC sẽ join các group strava của các team để check kết quả.
 • Các team báo cáo thành tích mỗi tuần theo mẫu: xem sheet form mẫu báo cáo.

4. Điểm thưởng:

 • Cứ 1 bài share thành tích trên facebook + hashtag [#Sapo], [#Hoithao2021] ở chế độ công khai sẽ được + 1 điểm (Bài share nếu mặc áo Sapo hoặc tập thể > 3 người thì điểm + là 2/bài). Số điểm thưởng tối đa là 300 điểm.
 • Các thành tích ở ngày 11/11, 12/12 và các ngày chủ nhật sẽ được x1,5.

5. Chi tiết thang điểm xếp hạng: https://docs.google.com/.../1gocQ9wgfy42hEt5GA4pq.../edit...

6. Lưu ý:

 • Mỗi 1KM Sapoer hoàn thành trong thời gian hội thao sẽ quy đổi thành 1.000đ để xung quỹ từ thiện.
 • Mọi hành vi cheating vì bất kể lý do gì thì BTC cũng sẽ loại bỏ kết quả của bạn vi phạm và trừ 100 điểm của team (Điểm này là điểm thành tích xếp hạng cuối cùng môn thi).

======================

Mọi câu hỏi hoặc đề xuất, góp ý cả nhà vui lòng comment ngay bên dưới post này hoặc liên hệ trực tiếp Tổng Hội để được hỗ trợ!