Giá trị cốt lõi số 5 - Tôn trọng cá nhân

Giá trị cốt lõi số 5 - Tôn trọng cá nhân
"Nhu cầu cảm xúc cao nhất của một con người là cảm thấy được tôn trọng."

Là GTCL số 5 của Sapo, Tôn trọng cá nhân luôn hiện hữu trong suốt hành trình 11 năm qua. Tôn trọng cá nhân ở Sapo là:

  • Khoảng 80% Các leader tại Sapo đều đi lên từ nhân viên
  • Đánh giá 1 năm/lần về mong muốn của toàn thể Sapo-er
  • 1 lần/năm tổ chức buổi Open Talk - BLĐ trả lời trực tiếp các câu hỏi của Sapo-er
  • Khảo sát hàng tháng về trải nghiệm khách hàng khi sử dụng sản phẩm

và từ những hành động nhỏ khác nữa...

LÀ SAPO-ER, CHÚNG TA HÃY LUÔN GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY GTCL ĐỂ MANG SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN BỨT PHÁ!