Đăng ký Bảo hiểm Xã hội

Đăng ký Bảo hiểm Xã hội

Nhiên viên đang làm việc tại công ty Sapo và ký hợp đồng chính thức với công ty sẽ được hỗ trợ đống BHXH. Và đồng thời, nhân viên cần phải nộp đầy đủ hồ sơ nhân sự theo yêu cầu cảu bộ phận HCNS.

Mức lương tham gia Bảo hiểm của nhân viên công ty tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể ở thời điểm hiện tại, mức lương tham gia Bảo hiểm tại công ty của nhân viên công ty là 4.729.400/tháng. Người lao động đóng 10,5% mức lương tham gia BHXH là 4.729.400 đồng, tương đương với 496.587 đồng. Trong đó BHXH là 8%, BHYT là 1,5% và BHTN là 1%. Cây ty phải đóng 21.5% của 4.729.400 đồng tương đương 1.016.821 đồng.

Hãy cùng theo dõi tài liệu để có thể nắm bắt được các thông tin về BHXH nhé.

Tài liệu bao gồm các thông tin:

  • Hướng dẫn tham gia BHXH tại công ty.
  • Form đăng ký tham gia BHXH.

Link thông tin chi tiết: Tại đây.