Thông báo: Kết quả mini game kahoot tháng 02.2020

Thông báo: Kết quả mini game kahoot tháng 02.2020

Minigame Kahoot tháng 02.2020 đã kết thúc, Tổng Hội xin phép gửi đến cả nhà kết quả của tháng như sau:

- Giải nhất toàn công ty: Oanh Nguyễn Thị Kiều (300.000đ

- Giải nhì toàn công ty: Khánh Cồ Như (200.000đ)

- Giải ba toàn công ty: Trí Nông Minh (100.000đ)

- Nhất khu vực cụm tỉnh HP-HD-QN: Trang Đỗ Thúy Quỳnh (100.000đ)

- Nhất khu vực miền Trung: Anh Nguyễn Thị (100.000đ)

- Nhất T5_266: Đức Phạm Minh (100.000đ)

- Nhất T8_266: Linh Nguyễn Hà (100.000đ)

- Nhất T6_266: Hạnh Nguyễn Hồng (100.000đ)

- Nhì T6_266: Xuân Lê Quý (50.000đ)

------------------

 Xin chúc mừng 9 Sapoer đã xuất sắc trong game kahoot tháng 02.2020 này. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ lấy giải trong các tháng tiếp theo nhé.