Come to Sapo 2 - Đã đi làm, là phải vui!

"Đến với Sapo đi Đến nơi của niềm vui!" Nếu như Come to Sapo 1 là lời mời các bạn ứng viên gia nhập gia đình Sapo. Thì ở Phiên bản thứ 2 này, hãy xem văn hóa của Sapo độc đáo tươi trẻ như thế nào nhé. Video thực hiện nhân dịp Sinh nhật 10 tuổi với sự xuất hiện của tất cả các Sapoer từ Sếp đến nhân viên của 2 miền Nam Bắc.