Chính sách Công tác phí

Chính sách Công tác phí

Định mức Công tác phí được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn hệ thống cấp bậc của nhân viên, được hiểu là mức cao nhất được chi theo từng đối tượng cụ thể.

Các thủ tục phát sinh công tác phí như:

 • Đặt phòng khách sạn;
 • Đặt phương tiện di chuyển;
 • Các dịch vụ phòng họp;
 • Phòng đào tạo;
 • Thuê thiết bị phục vụ quá trình công tác.;
 • Chi phí ăn uống....

Tài liệu bao gồm các thông tin quan trọng:

 • Quy định;
 • Chế độ công tác phí ngắn ngày;
 • Chế độ công tác phí dài ngày;
 • Điều kiện thanh toán;
 • Tạm ứng, hoàn ứng công tác phí;
 • Biểu mẫu giấy đề nghị Thanh toán - Tạm ứng - Hoàn ứng.

Link thông tin chi tiết: Tại đây.